Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor képzési program indul

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ képzési programot hirdet

Képzés azonosító száma: 720031/1

A képzés óraszáma

235 óra

A képzés költségetérítésmentes

Jelentkezési határidő: 2020. január 20. 14:00

Képzési program megnevezése: Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor képzési program

Képzési program engedélyszáma:
E-000892/2014/B004

Képzési csoport azonosítószáma:
720031/1

Képzési program célja: A képzési program célja olyan szakemberek képzése, akik a látássérült személyek részére a megfelelő készségek és ismeretek birtokában képesek az audio-narráció eszközrendszerével a vizuális üzeneteket lényegre törően, érthető és élvezhető módon közvetíteni. A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

A képzési program célcsoportja: azok a személyek, akik legalább a képzési program bemeneti feltételeiként elvárt végzettséggel rendelkeznek, valamint az egészségügyi kritériumoknak és egyéb megfogalmazott feltételeknek is megfelelnek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

Az audio-narrátor tevékenységről:

Az audio-narrátor feladata a vizuálisan megjelenő információk hangra való fordítása látássérült személyek részére.

Látássérült gyermekek és felnőttek számára az élet különböző területein – oktatás, kultúra, nyilvános események – segítik munkájukkal az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. Így többek között színházi előadásokon, kiállításokon, egyéb kulturális és sport eseményeken segítik a vizuális üzenetek, tartalmak megismerését a látássérült résztvevők számára.
Az audio-narrátor a képek, helyszínek leírásával, mozdulatok és hangok, zajok magyarázatával támogatja a látássérült személyeket a megfelelő tájékozódás érdekében.
Az audio-narrátor a munkája során előre rögzített (pl. film) vagy valós idejű audio-narrációt készít (pl. színház, konferencia), a felhasználási terület figyelembe vételével. Tevékenysége során az elsajátított info-kommunikációs és egyéb releváns eszközöket és módszereket legjobb tudása szerint hasznosítja az info-kommunikációs akadálymentesítés érdekében, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport elvárásait.

Bekapcsolódási feltételek:

Iskolai képzettség: minimum érettségi.
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: audio-narrációs tevékenység megfelelő minőségű ellátásához szükséges látás és hallás.
Egyéb feltételek: felhasználói szintű számítógépes ismeretek, valamint alap beszédtechnikai képesség, azaz audio-narrációs tevékenységhez szükséges, megfelelő hangterjedelem, hangképzési hibáktól való mentesség. Élő beszéd során a magyar hangsúly és hanglejtés szabályainak betartása.

A képzési program indítása előtt az érdeklődőnek egy felvételi elbeszélgetésen kell részt vennie, mely során az elbeszélgetésen részt vevő szakemberek döntik el azt, hogy a jelentkező a bekapcsolódási feltételnek megfelel-e.

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2020. január 31. és 2020. február 1.

Képzési idő:
összesen 235 óra;
ebből elmélet: 52 óra
ebből gyakorlat:  183 óra

A képzési napok:

2020.02.14.
2020.02.15.
2020.02.28.
2020.02.29.
2020.03.13.
2020.03.14.
2020.03.27.
2020.03.28.
2020.04.10.
2020.04.11.
2020.04.24.
2020.04.25.
2020.05.08.
2020.05.09.
2020.05.22.
2020.05.23.
2020.06.05.
2020.09.04.
2020.09.05.
2020.09.18.
2020.09.19.
2020.10.02.
2020.10.03.
2020.10.16.
2020.10.17.

A változás jogát fenntartjuk.

Képzési program helyszíne:
NFSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának 20 %-a , illetve az egyes tananyagegységek óraszámának 20-20%-a, azaz

  1. Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek – 20%, 8 óra
  2. Célcsoport specifikus ismeretek az audio – narráció elméletéről 20%, 24 óra

3. Az audio – narráció gyakorlata – 20%, 16 óra

Tananyagegységek megnevezése, célja, zárása:

  1. Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek: az audio-narráció, mint info-kommunikációs szolgáltatás/tevékenység fontosságának megértése, a szolgáltatatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása. Zárás: tananyagegység záró írásbeli teszt, valamint egy gyakorlati feladat leadása a tananyagegység lezárása után maximum 7 munkanappal.
  2. Célcsoport-specifikus ismeretek az audio – narráció elméletéről: a hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és összehasonlítása, az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése, szakmai alapelvek megismerése, alkalmazási lehetősége, a szolgáltatás megtervezéséhez szükséges eszközök és ismeretek átadása. Zárás: Az elméleti tudás adaptálásának ellenőrzése a házi és órai gyakorlati feladatok teljesítése és értékelése.

3. Az audio – narráció gyakorlata – A tananyagegység elsődleges célja, hogy audio-narrációs gyakorlatot biztosítson a képzésben résztvevőknek. Az órai gyakorláson túl különböző problematikus helyzetek elemzésére, illetve terepgyakorlatra is sor kerül. Zárás: Portfólió készítése és leadása. A portfólió tartalma:
15 perces kiállítás audio-narrációja írásban és hangfáljban
15 perces színházi előadás audio-narrációja írásban és hangfáljban
15 perces film audio-narrációja írásban és hangfáljban.
Határideje: tananyagegység befejezése után maximum 15 nappal.

Maximális csoportlétszám:
12 fő

A képzési program zárása:
Szóbeli vizsga a portfólió alapján, valamint egy színházi előadás valós idejű 10 perces audio-narrációja. A résztvevőnek a teljes előadásból kell készülni, a vizsga előtt kerül kihúzásra az a sorszám, hogy az előadás melyik 10 percét narrálja a vizsgán.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése. A képzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A képzésen való részvétel díja:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatói Okirata (okirat száma: 47811/2018) alapján a képzés a résztvevők számára térítésmentes.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezést nem biztosítunk.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő: 2020. január 20. 14 óra

Postai beérkezési határidő: 2020. január 24.

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezési anyaga postára adásánál, hogy a fenti határidő nem postára adási, hanem beérkezési határidő!

A jelentkezők az elbírálás eredményéről elektronikus levélben kapnak értesítést.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be a fenti határidőket, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Postai cím:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített név: NFSZK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra kérjük, írják rá 720031/1 (a képzési program azonosító száma)

Minden további információ és jelentkezési lap az alábbi linken érhető el!

Jelentkezési lap

Hír kategóriák

Club híreink


Club események


1% támogatás

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa szervezetünket, és általa a hátrányos helyzetűeket. Klubunk az adományok 100%-át a nélkülözőknek juttatja.Adószámunk:

Számlaszám:


cím: ,

Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba